УГОДА ПРО ВИКОРИСТАННЯ

Дана Угода користувача (далі — Угода) регламентує умови використання Користувачем матеріалів сайту amcars.com.ua (далі — Сайт).
Користувачі — особи (як фізичні, так і юридичні), які відвідують Сайт з метою отримання інформації, необхідної для розв’язання їхньої проблеми.
Адміністрація сайту (далі — Адміністрація) — правовласник Сайту та співробітники, уповноважені на управління Сайтом та здійснення обробки даних.
Перед використанням Сайту Користувачеві слід ознайомитись з умовами угоди.
Якщо ви не погоджуєтесь з умовами Угоди, не використовуйте Сайт.
Загальні умови
Використання матеріалів Сайту регламентується нормами чинного законодавства України. Всі матеріали, представлені на Сайті, мають ознайомлювальний характер. Адміністрація може створювати, вносити зміни, видаляти інформацію та обмежувати доступ до інформації у будь-який час без попередження.
Ця Угода є публічною офертою. Використання Сайту Користувачем є підтвердженням згоди з умовами цієї Угоди.
Ця Угода може бути змінена та/або доповнена Адміністрацією в односторонньому порядку без попередження. Зміни/доповнення набирають чинності з моменту розміщення нової редакції Угоди користувача на Сайті w8shipping.ua/terms-of-use/.
Використання Сайту Користувачем після внесення змін/доповнень до Угоди означає, що Користувач погоджується зі змінами/доповненнями.
У разі незгоди з новою версією Угоди, Користувач повинен припинити використання матеріалів Сайту.
Зобов’язання Користувача
Користувач погоджується не вчиняти дії, які можуть розцінюватися, як такі, що порушують законодавство України та норми міжнародного права, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних прав.
Не вдаватися до дій, здатних призвести до порушення нормального функціонування Сайту.
Не копіювати та не використовувати матеріали Сайту без згоди правовласника Сайту (ст. 1108 ЦК України). За бажанням використовувати матеріали Сайту необхідно укласти ліцензійні договори з Правовласником.
При цитуванні матеріалів з Сайту, у тому числі й авторських матеріалів, що охороняються, посилання на Сайт обов’язкове.
Користувачеві забороняється використовувати матеріали Сайту в будь-яких цілях, заборонених українським законодавством, а також підбурювати будь-яку незаконну діяльність або іншу діяльність, яка порушує права Сайту або інших осіб.
Користувач погоджується, що Адміністрація сайту не гарантує безперебійну роботу Сайту.
Користувач повідомлений про те, що Адміністрація сайту не несе відповідальності й не має жодних прямих або непрямих зобов’язань перед Користувачем у зв’язку з будь-якими можливими або викликаними втратами чи збитками, пов’язаними з отриманням послуг та товарів через зовнішні сайти, ресурси або контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію.
Користувач попереджений про те, що Адміністрація сайту не несе відповідальності за розбіжності між очікуваними та реально отриманими Користувачем послуг.
Використання персональних даних.
Адміністрація використовує різні технології для збирання, обробки та зберігання інформації в той момент, коли Користувач відвідує Сайт.
Отримання, обробка, зберігання та використання Адміністрацією персональних даних Користувача виконується у повній відповідності до чинного законодавства України про недоторканність особистої інформації.
Адміністрація гарантує захист персональних даних та використовує їх виключно для надання послуг та товарів за специфікою роботи Сайту.
Надсилання Адміністрацією персональних даних Користувача третім особам виключено.
Інші умови
Будь-які розбіжності та можливі суперечки між сторонами цієї Угоди підлягають вирішенню відповідно до чинного українського законодавства.
Жодна з умов Угоди не може розумітися як встановлення між Користувачем та Адміністрації сайту товариських або агентських відносин, відносин особистого найму, а також відносин щодо спільної діяльності та інших відносин, які прямо не передбачені цією Угодою.
Визнання судом будь-якого з пунктів Угоди недійсним, таким, що суперечить або не підлягає примусовому виконанню, не скасовує дії інших положень цієї Угоди.
Бездіяльність з боку Адміністрації у разі порушення Користувачем положень Угоди не скасовує право Адміністрації пізніше вжити відповідних дій щодо Користувача на захист своїх інтересів та авторських прав на матеріали Сайту, що охороняються відповідно до законодавства.
Адміністрація не приймає жодних зустрічних пропозицій від Користувача щодо зміни чинних положень цієї Угоди.
Відгуки Користувачів, розміщених на Сайті, не є конфіденційною інформацією, тому можуть бути використані Адміністрацією сайту без обмеження.
Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї угоди, зрозумів умови використання і, безумовно, приймає їх.
Використання Сайту Користувачем після внесення змін/доповнень до Угоди означає, що Користувач погоджується зі змінами/доповненнями.
У разі незгоди з новою версією Угоди, Користувач повинен припинити використання матеріалів Сайту.
Зобов’язання Користувача
Користувач погоджується не вчиняти дії, які можуть розцінюватися, як такі, що порушують законодавство України та норми міжнародного права, у тому числі у сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних прав.
Не вдаватися до дій, здатних призвести до порушення нормального функціонування Сайту.
Не копіювати та не використовувати матеріали Сайту без згоди правовласника Сайту (ст. 1108 ЦК України). За бажанням використовувати матеріали Сайту необхідно укласти ліцензійні договори з Правовласником.
При цитуванні матеріалів з Сайту, у тому числі й авторських матеріалів, що охороняються, посилання на Сайт обов’язкове.
Користувачеві забороняється використовувати матеріали Сайту в будь-яких цілях, заборонених українським законодавством, а також підбурювати будь-яку незаконну діяльність або іншу діяльність, яка порушує права Сайту або інших осіб.
Користувач погоджується, що Адміністрація сайту не гарантує безперебійну роботу Сайту.
Користувач повідомлений про те, що Адміністрація сайту не несе відповідальності й не має жодних прямих або непрямих зобов’язань перед Користувачем у зв’язку з будь-якими можливими або викликаними втратами чи збитками, пов’язаними з отриманням послуг та товарів через зовнішні сайти, ресурси або контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію.
Користувач попереджений про те, що Адміністрація сайту не несе відповідальності за розбіжності між очікуваними та реально отриманими Користувачем послуг.
Використання персональних даних.
Адміністрація використовує різні технології для збирання, обробки та зберігання інформації в той момент, коли Користувач відвідує Сайт.
Отримання, обробка, зберігання та використання Адміністрацією персональних даних Користувача виконується у повній відповідності до чинного законодавства України про недоторканність особистої інформації.
Адміністрація гарантує захист персональних даних та використовує їх виключно для надання послуг та товарів за специфікою роботи Сайту.
Надсилання Адміністрацією персональних даних Користувача третім особам виключено.
Інші умови
Будь-які розбіжності та можливі суперечки між сторонами цієї Угоди підлягають вирішенню відповідно до чинного українського законодавства.
Жодна з умов Угоди не може розумітися як встановлення між Користувачем та Адміністрації сайту товариських або агентських відносин, відносин особистого найму, а також відносин щодо спільної діяльності та інших відносин, які прямо не передбачені цією Угодою.
Визнання судом будь-якого з пунктів Угоди недійсним, таким, що суперечить або не підлягає примусовому виконанню, не скасовує дії інших положень цієї Угоди.
Бездіяльність з боку Адміністрації у разі порушення Користувачем положень Угоди не скасовує право Адміністрації пізніше вжити відповідних дій щодо Користувача на захист своїх інтересів та авторських прав на матеріали Сайту, що охороняються відповідно до законодавства.
Адміністрація не приймає жодних зустрічних пропозицій від Користувача щодо зміни чинних положень цієї Угоди.
Відгуки Користувачів, розміщених на Сайті, не є конфіденційною інформацією, тому можуть бути використані Адміністрацією сайту без обмеження.
Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї угоди, зрозумів умови використання і, безумовно, приймає їх.